• کشتن بی رحمانه توله شیر توسط رئیس گله
    تصاویر دلخراش از کشتن بی رحمانه توله شیر توسط رئیس گله از نایاب ترین تصاویر دنیای وحش می باشد. شیرهای نر معمولا پس از رسیدن به فرماندهی گله کشتار خونینی در گروه به راه می اندازند؛ 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب