• آنچه باید دربارۀ تومورهای مغزی بدانید
    تومور مغزی رشد یک توده غیرطبیعی در مغز است که امکان دارد خوش خیم یا بدخیم باشد یا به عبارتی نوعی نئوپلاسم داخل جمجمه ای سخت و تو پُر، و یا یک تومور (رشد غیر طبیعی سلولی)، در داخل مغز و یا کانال مرکزی نخاع است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب