• جراحی تومور بزرگ در صورت یک دختر
    پزشکان جراح توانستند یک تومور بزرگ را از صورت یک دختر جوان خارج کنند. این تومور بدخیم، چنان بزرگ بود که افزون بر اثرگذاری بر چهره بیمار، ادامه زندگی را برایش دشوار کرده بود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب