• توهین آشکار مداح مشهور به رئیس‌جمهور
    سخنان توهین آمیز یک مداح مشهور در تهران به برخی چهره های کشور بویژه رئیس جمهور و هاشمی رفسنجانی، بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشته و انتقاداتی از سکوت مراجع قانونی در برابر این اظهارات منتشر شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب