• علت حرک دادن دست ها هنگام راه رفتن
    تنها یک دلیل علمی برای این پرسش وجود دارد و آن هم حفظ تعادل بدن است. به نظر می رسد همین کار ساده باعث  شده انسان های اولیه بتوانند راحت تر و بهتر راه بروند.دانشمندان تا مدت ها نمی توانستند هیچ دلیل علمی و موجهی برای ......

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب