• تکذیب حذف یارانه نقدی ثروتمندان
    حذف يارانه افراد متمول بحث تازه اي نيست و در محافل مختلف در هفته هاي اخير روي آن بحث مي شود. اما اگر بخواهيد مهم ترين و تاثيرگذارترين تبادل نظرها را در اين رابطه پيگيري كنيد بهتر است روي پيشنهادات و انتقادات نمايندگان مجلس در بهارستان زوم كنيد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب