• اپل به کمک مرسدس بنز می آید
    مرسدس بنز با استفاده از یک نرم افزار توانست ارتباط هوشمندانه ای بین ساعت هوشمند اپل و وسایل نقلیه مرسدس بنز ایجاد کند

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب