• تیرگی روابط امان – ریاض چقدر جدی است؟
    پادشاه اردن در دیدار با رئیس جمهوری روسیه در مسکو از رفتارهای عربستان سعودی به ویژه در برخورد با گروه های تروریستی و اجازه رشد و نمو به آنها انتقاد کرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب