• شخصیت های سازی برای مدیریت بهتر
    تمایل طبیعی مدیران که خود نیز تیپ های شخصیتی مختلفی دارند این است که با افراد دیگر طوری رفتار کنند که انگار مشابه خودشان هستند. با این حال،  مدیریت موثر نیازمند «انعطاف پذیری شخصیتی» است. باید شخصیت و رویکردتان را بر اساس ویژگی های شخصی که با او کار می کنید، تغییر دهید.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب