• نوشتن دفتر خاطرات به این افراد کمک می کند
    یک روان پزشک با اشاره به این که دفتر خاطرات رمانتیک ترین و هیجانی ترین راه نوشتن هیجانات است، افزود: در دنیای مجازی وبلاگ ها مکان مناسبی برای ثبت خاطرات مثبت و کمک به دیگران در عرصه اطلاع رسانی است. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب