• ثروتمندترین فرد جهان مشخص شد
    بیل گیتس پس از یک دوره چهار ساله بار دیگر رتبه اول ثروتمندترین مرد جهان را به خود اختصاص داد و این در حالی است که این فرد 58 ساله نخستین بار در سال 1994 در رتبه نخست فهرست ثروتمندترین افراد جهان قرار گرفت...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب