• 5 نکته ای که باید در مورد تمدید مذاکرات بدانیم
    ایران هم اکنون بزرگترین انگیزه را برای به نتیجه رسیدن مذاکرات دارد. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران برای عمل به وعده های خود در زمینه بهبود وضعیت معیشتی مردم به لغو تحریم ها نیاز دارد و این تنها از طریق توافق هسته ای با جامعه بین المللی میسر است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب