• جایگاه قابل توجه اینترنت موبایل ایران در جهان
    ورود به نسل های بالاتر ارتباطی و ارائه اینترنت پهن باند بر بستر موبایل این روزها با ممانعت های مختلف مواجه است. این در حالی است که رتبه جهانی ایران در زمینه اینترنت موبایل جای توجه دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب