• قتل پدر و پسر بر سر جای پارک
    درگيري مسلحانه دو طايفه بر سر جاي پارك با قتل پدر و پسر پايان يافت.
  • مصیبتی به نام جای پارک، در تهران
    عده ای زورگیران را با پارکبان ها اشتباه بگیرند که چندان هم بی دلیل نیست چراکه بسیاری از پارکبان ها مبلغی که برای یک ساعت توقف دریافت می کنند خیلی بالاتر از چیزی است که در قبض ها نوشته شده و در واقع قیمت هایشان چندان هم با دلال ها فرقی ندارد. اعتراضی هم وارد نیست و اگر معترض شوی باید دعوا کنی، اگر وقت و حوصله اش را  داری بسم ا... و اگر نداری باید تسلیم حرف زور شوی.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب