• جدیدترین ابتکار داعش در نینوا
    "داعش" برای اجرای دستوراتی که نظریه پردازان این گروه تروریستی صادر می کنند، در استان نینوا در شمال غربی عراق، "پلیس" تشکیل داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب