• مرگ دختر 4 ساله هنگام جراحی دندان
    زن و شوهر جوان که دختر ۴ساله شان برای جراحی دندان بیهوش و به اتاق عمل منتقل شده بود فکر نمی کردند این جراحی ساده به قیمت جان دختر شان تمام شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب