• شغل های عجیب روسای جمهور آمریکا
    اگر نگاهی به فهرست رئیس جمهورهای مختلف کشور آمریکا بیندازید که پیش از این شغل های عجیب و غریبی داشته اند. شغل های عجیبی که شاید که کمتر کسی فکر می کرد آنها به ریاست جمهوری برسند.  
  • منفورترین شخصیت سیاسی در جهان
      جرج بوش پسردرنظرسنجی انجام شده میان هفت هزار دانشجو از سی و هفت کشور به عنوان منفورترین شخصیت سیاسی در جهان شناخته شد.          

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب