• ۱۰ روز زندگی در کنار جسد شوهر
    زن خیانتکار که پس از قتل شوهرش ۱۰ روز در کنار جسد او زندگی کرده بود، سحرگاه دیروز به دار مجازات آویخته شد.
  • زندگی با جسد شوهر
     در یکی از روزهای تابستان زنی 55 ساله به اداره آگاهی رفت و ادعا کرد پسر 37 ساله اش به نام مسعود ده روز است ناپدید شده و هیچ خبری از او نیست.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب