• تایپوسام جشن ترسناک هندوها
    تایپوسام جشنواره ای مذهبی است که هرساله درغارهای باتوی مالزی برگزار می شود وهزاران نیایشگر و بازدیدکننده را به خودجلب می کند.این مراسم که از شهرت جهانی برخوردار است سالانه توریست های زیادی را از نقاط مختلف دنیا به معبد باتوکیو می کشاند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب