• کلاهبرداری با تقلید صدا
    مرد تبهکار که با تقلید صدا، خود را از بستگان نزدیک طعمه معرفی و به بهانه تصادف از آنها پول می گرفت، دستگیر شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب