• قتل عراقچی در صحن علنی!
    جلسه مجلس با ظریف و عراقچی غیرعلنی بود. خیلی استرس داشتم. خبرهای عجیبی از مجلس بیرون می آمد. گویا اینترنت را در مجلس قطع   و آنتن گوشی ها را هم کور کرده بودند. فضای امنیتی در مجلس حاکم بود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب