• این دو خوراکی را بخورید، سرما نمی خورید
    اگر می خواهید پاییز و زمستان امسال را بدون سرماخوردگی بگذرانید حتما سیر و بروکلی را وارد برنامه ی غذایی تان بکنید تا سیستم ایمنی بدن تان تقویت شود و سرماخوردگی سراغتان نیاید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب