• اجرای جمع آوری زنان تن فروش در تهران
    دستور دادستانی برای جمع آوری زنان تن فروش در تهران صادر شد. دادستانی تهران اعلام کرد: نخستین جلسه دادستان عمومی و انقلاب تهران و برخی سرپرستان دادسراها و معاونین دادستان با رئیس و مدیران سازمان بهزیستی کشور در محل دادستانی تهران برگزار شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب