• جنایات جنگی در اروپا/ مردم اوکراین هر روز می میرند
    در میان سکوت و بی توجهی مدعیان حقوق بشر و رسانه ها، بیش از نیمی از مردم اوکراین در وضعیتی وحشتناک و غیر انسانی با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. این در حالی است که در زمان اغتشاش هواداران غرب در کیف، مقامات غربی شخصا در میان آنها غذا تقسیم می کردند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب