• سربریدن پسر بچه برای شفای فرزند
    یک مرد نپالی با ادعای اینکه کشیش یاکاهن به او پیشنهاد کرده با قربانی کردن یک انسان، فرزند بیمار او شفا پیدا می کند اعتراف به قتل پسری جوان کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب