• واکنش ایران به جنایت راولپندی
    سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به حسینیه  ای در راولپندی پاکستان، با خانواده  بازماندگان شهدای این واقعه ابراز همدردی کرد.
  • واکنش ایران به جنایت راولپندی
    سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به حسینیه  ای در راولپندی پاکستان، با خانواده  بازماندگان شهدای این واقعه ابراز همدردی کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب