• اعدام عامل 2 جنایت مسلحانه در مشهد
    جواني که به همراه تعداد ديگري از دوستانش و در حمله مسلحانه به ساکنان يک منزل مسکوني ۲ نفر را به ضرب گلوله کشته بود، در زندان مرکزي مشهد به دار مجازات آويخته شد.
  • جنایت مسلحانه در مشهد به خاطر رابطه نامشروع
    سرنشين موتورسيکلت به آرامي و با خونسردي تمام و در حالي که چشمان حيرت زده شهروندان به او خيره شده بود، از موتورسيکلت پياده شد. او در خودرو را گشود و پس از آن که نگاهي به پيکر بي جان راننده جوان کرد سوار بر موتورسيکلت شد و به همراه همدستانش از صحنه حادثه گريخت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب