• تنها زندگی کردن و این همه فایده
    جنبه مثبت این تغییر اجتماعی (گراییدن از گروه به فرد) آن است که این رفتار به فرد، فضایی برای تنفس می دهد و زمانی را برای وی فراهم می کند که به درون خود نگاهی بیندازد.
  • پیمان قاسم‌خانی: ما ایرانی ها جنبه شوخی نداریم!!!
    پیمان قاسم خانی درباره اعتراضاتی که به برخی فیلم ها و سریال ها وارد می شود،  گفت: مدیران بیش از حد ملاحظه می کنند؛ در حالی  که با قطعیت و احترام می گویم که این اعتراض ها وارد نیست...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب