• سیرک جنجال آفرین «قهرمانی» پلمب شد!
    وقتی این موضوع با اعتراض دوست داران محیط زیست مواجه شد، علت آن، تاخیر یک هفته ای سیرک در شروع نمایش اعلام شد که موجب شد کمتر از بیست روز کار کنند؛ بدین ترتیب مسئولان از نظر خود عقب نشینی کرده و مهلت را «بیست روز مفید» تفسیر کردند تا سیرک برچیده نشود! توقف فعالیت این سیرک از این رو جالب توجه است که نه تنها اثری از تلاش مسئولان محیط زیست برای توقف آن به چشم نمی خورد، بلکه برعکس، شواهدی از مماشات با ایشان وجود دارد که نگرانی فعالان حقوق حیوانات را سبب شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب