• مقصر حادثه جنجال برانگیز شیراز معرفی شد!
    رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: مقصر واقعه شیراز رئیس دانشگاه است که از اجرای مصوبه شورای تأمین استان فارس تمرد کرده و لذا تقصیر اساسی در واقعه شیراز با شخص رئیس دانشگاه شیراز و قائم مقام او است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب