• وقتی زیبایی می‌میرد، جادو برمی‌خیزد (2)
    آنها هنوز هم زنده اند، شاید به سختی، شاید با  حس دردناک طرد شدن، شاید پوسیده و در حال فرو ریختن، ولی هنوز هم ایستاده اند. روزی نوساز، زیبا و باشکوه بودند، اما سرنوشت شان به گونه ای دیگر رقم خورد. سفری آغاز کردیم تا به دیدار این ساکنان دنیای مطرود شدگان برویم، در ادامه این سفر را پی خواهیم گرفت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب