• ایران و عربستان دیر یا زود وارد جنگ می شوند / زنگنه چطور می خواهد ملک سلمان را به زمین افکند؟
    در ریاض، ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه جدید این کشور، با خطر رویگردانی نزدیک ترین متحد خانوادگی اش، یعنی آمریکا، روبرو است. در صورت توافق درباره برداشته شدن تحریم های در تابستان جاری، عربستان ممکن است شاهد روی آوردن متحدان خود به حمایت از ایران باشد. چنین اقدامی می تواند به چرخش برگشت ناپذیر قدرت سیاسی در خاورمیانه به سمت اکثریت شیعه در منطقه منجر شود و در نهایت آینده خاندان سعود را به خطر بیاندازد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب