• القاعده علیه ایران فراخوان صادر کرد
    "ایمن الظواهری" رهبر القاعده از "مجاهدان" خواست تا برای جنگ با ایران با یکدیگر متحد شوند.وی ایران را به نماد جبهه کفر در زمان جنگ های صلیبی تشبیه کرده است

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب