• پشت‌ پرده جنگ نفتی عربستان علیه ایران
    جنگ قیمت نفت به سرکردگی عربستان آغاز شد. در صد و شصت  و ششمین نشست اوپک، با فشار عربستان و همراهی کویت، قطر و امارات، سقف تولید ۳۰میلیون  بشکه ای ۱۲ کشور عضو تغییر نیافت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب