• شیطنت پسرانه، قتل خونین را رقم زد
    رئیس پلیس رباط کریم: درگیری در ابتدا با فحاشی شروع شده و در ادامه متهم با اوج عصبانیت با تکه شیشه ای که از روی زمین پیدا می کند مقتول را از ناحیه قفسه سینه با یک ضربه مجروح می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب