• علی ضیا بر بالین مادرش در بیمارستان
    سید علی ضیا با انتشار این عکس از بستری بودن مادرش در بیمارستان ، برای مادرش نوشت : تو گسترده ترین اتفاق جهانی جهانی ترین اتفاق زندگی من؛ زندگی از لبخند تو شروع می شود و شروع من از تو ...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب