• جواد یساری: بعد از مرگم به من مجوز میدن!
    جواد یساری یکی از شمایل موسیقی کوچه بازاری ایران است. یساری که در دهه 50 برای خود بروبیایی داشت در سالهای بعد از انقلاب هیچ گاه نتوانست به عنوان یک خواننده مجاز ظاهر شود و چاره ای ندید جز اینکه در برنامه های خصوصی و مجالس عروسی به آوازخوانی بپردازد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب