• اندیشه داعشی از کجا آمد؟
    افراط گرایی دینی بزرگترین خطری است که از دو دهه قبل جوامع بشری به ویژه کشورهای منطقه را تهدید می کند. این خطر تا چندی پیش در سوریه و امروز در عراق دامان جوامع اسلامی را گرفته است. اولین بار در کجای تاریخ نامی از افراط گراها آورده شده است؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب