• فرزندان مادران شاغل سالم ترند یا خانه دار؟
  مادران شاغل مسئوليت سنگين تري دارند زيرا بايد هم در داخل و هم خارج از منزل وظايف خود را به بهترين نحو انجام دهند.
 • لایحه‌ای برای مقابله با خشونت علیه زنان
  برخی از زنان با ازدواج روی دیگر خشونت را تجربه می کنند. اعمال نابرابری ها بر زنان و سلب اختیار از آنان در برخی از امور اجتماعی و خانوادگی این گروه از جامعه را با واقعیت تلخ خشونت بار دیگر رو به رو می کند.
 • اندیشه داعشی از کجا آمد؟
  افراط گرایی دینی بزرگترین خطری است که از دو دهه قبل جوامع بشری به ویژه کشورهای منطقه را تهدید می کند. این خطر تا چندی پیش در سوریه و امروز در عراق دامان جوامع اسلامی را گرفته است. اولین بار در کجای تاریخ نامی از افراط گراها آورده شده است؟
 • آیا امروز در وین نگارش توافق جامع آغاز می شود؟
  دور پنجم مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ امروز در وین آغاز می شود. قرار است دو طرف در خصوص نگارش متن نهایی توافق جامع، مذاکرات خود را ادامه دهند...

مطالب پیشنهادی

 • مطالب جدید
 • مطالب محبوب