• همه جوانمرگ های مشهور موسیقی
    جامعه موسیقی ایران از روز جمعه در اندوه از دست دادن خواننده جوان پاپ، مرتضی پاشایی فرو رفته است. پاشایی هنوز جوان بود و راه طولانی داشت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب