• خطرناک‌ ترین شکل بخشش‌ یک اعدامی
    26 فروردین ماه، جوان مازندرانی تا مرز قصاص رفت و درست چند لحظه قبل از آنکه طناب دور گردنش محکم شود، با بخشش اولیای دم از مرگ نجات پیدا کرد. موج رسانه ای این بخشش که به خبرگزاری های خارجی هم رسید، با واکنش های همدلانه ای در جامعه همراه بود که «نه به اعدام» اولیای دم را تحسین می کرد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب