• عجیب‌ترین روش برای جوان ماندن مغز
    بالا رفتن از پله ها، مانند مطالعه می تواند مغز را به مدت طولانی تری جوان نگه دارد.
  • جوان نگهداشتن مغز
    زمانیکه به 30 سالگی می رسیم، مغزهای ما آهسته و ثابت، مسیر یک منحنی نزولی را در پیش می گیرند. اما این تنزل شناخته شده یک عارضه جانبی غیرقابل فرار نیست، بلکه اخیرا گفته می شود........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب