• جوان مست،صبح درگیر شد و عصر آدم کشت!
    مرد ۲۷ساله اي که پس از مصرف مشروبات الکلي در حال عربده کشي در خيابان، جوان دانشجويي را با ضربه چاقو کشته بود، وقتي در محل وقوع جنايت مقابل دوربين قوه قضاييه قرار گرفت، گفت: من او را به اشتباه کشتم! آن جوان بي گناه بود!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب