• جوهر قند در نان چه بلایی سر مردم می آورد؟
    آنها نان مان را آجر نمی کنند، سمی اش می کنند تا آرام آرام با مرگی دردناک مثل ابتلا به سرطان بمیریم.  جوش شیرین اضافه کردن به خمیرنان، دیگر تخلف آماتورهاست که وزارت بهداشت آسان تشخیصش می دهد اما کج روهای حرفه ای، سمی به نان اضافه می کنند که هیچ کارشناسی به سرعت نمی تواند تشخیصش بدهد.
  • جوهر قند در نان چه بلایی سر مردم می آورد؟
    آنها نان مان را آجر نمی کنند، سمی اش می کنند تا آرام آرام با مرگی دردناک مثل ابتلا به سرطان بمیریم.  جوش شیرین اضافه کردن به خمیرنان، دیگر تخلف آماتورهاست که وزارت بهداشت آسان تشخیصش می دهد اما کج روهای حرفه ای، سمی به نان اضافه می کنند که هیچ کارشناسی به سرعت نمی تواند تشخیصش بدهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب