• اهل آدامس هستید یا نه؟
    بر اساس یک تحقیق در استرالیا مشخص شد که افراد در حین آدامس جویدن، اضطراب کمتری دارند.
  • قبل از عمل جراحی، آدامس بجوید!
    بر اساس تحقیقات جدید، جویدن آدامس، قبل از عمل جراحی با وجود ناشتا بودن خوب است. به گزارش ایرفای به نقل از ایسنا، در حالی که به بیماران گفته می شود قبل از عمل جراحی برای پیشگیری از عوارض بیهوشی چیزی نخورید و نیاشامید اما جویدن آدامس مشکلی در این مورد ایجاد نمی کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب