• جو جکسون پدر مایکل جکسون کور شد!
    جو جکسون پدر مایکل جکسون کور شده است. مایکل جکسون در مصاحبه های مختلف از نفرتش نسبت به پدرش جو جکسون حرف زده بود و اینکه چقدر پدرش او را شکنجه روحی می داده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب