• آب تهران جیره بندی می شود
    مدیرعامل آبفای کشور اعلام کرد: در صورت عدم صرفه جویی مصرف کنندگان، تابستان سال 94 مجبور به جیره بندی آب در تهران خواهیم شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب