• حاجی ها با شتر عکس نگیرند
    عضو کمیته کشوری کورونا ویروس به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور تاکید کرد که اگر آگهی تبلیغاتی در خصوص شیر یا گوشت شتر در سطح شهر ها مشاهده کردند، حتما از توزیع این آگهی ها جلوگیری کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب