• سکوتی عجیب، در سالروز وحشتناک ترین حادثه اروپا
    زمانی که غول تبلیغاتی و جریان ساز جهان غرب، تمام توجهات را به سمت "خطر مسلمانان" جلب کرده بود و نهادهای امنیتی اسامی عربی را برای یافتن کوچکترین تهدید زیر رو می کردند، یک اروپایی اصیل موبور، در آرامش و امنیت سرگرم تولید بمب بود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب