• آتش سوزی درهتل آپارتمان مشهد
    سرپرست ایستگاه ۲۴ سازمان آتش نشانی مشهد گفت: با مهار آتش سوزی در یک مجتمع اقامتی پذیرایی پنج طبقه ۸۵ زائرعراقی از میان دود و آتش نجات یافتند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب